ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವೇಗವರ್ಧಿತ ರೂಪಾಂತರ

ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲ್

ಇಂದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಲಯವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನವೀನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ … Read more